Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting

 Wat is Judo?

Judo betekent 'de vriendelijke wijze' en wordt beschoud als een moderne sport die is afgeleid van Jiu Jitsu. Het wezen van judo is de vaardige toepassing van een combinatie van technieken, zoals de kracht en weerstand en effectieve timing. Het uitgangspunt van judo is het lichaamsgewicht en de kracht van de tegenstander tegen hem of haar te gebruiken.
 
 Geschiedenis en filosofie

Professor Jigoro Kano, de bedenker van judo, promoveerde in 1881 aan de Keizerlijke Universiteit van Tokyo, Japan. Hij had verscheidene jiu jitsu scholen bezocht en trachtte een systeem voor fysieke oefening te ontwikkelen. Hij koos de beste principes uit verschillene jiu jutsu- technieken en noemde dat judo, hetgeen letterlijk 'vriendelijke wijze' betekent.
Kano's uitgangspunt was echter maximale doeltreffendheid. Hij kwam in 1889 naar Europa om de praktijk en filosofie van judo uit te dragen.
Kano voorzag dat judo zich zou ontwikkelen tot een manier van leven, als een tegenganger van sport. Dat hij uitstekend Engels sprak, was voor die tijd ongewoon. Hij brak met de Japanse traditie toen zijn grote respect voor vrouwen hem ertoe bewoog een vrouwelijke studente, Sueko Ashya, aan te nemen. Volgens critici zou beoefening van vechtsporten bij vrouwen leiden tot gezondheidsproblemen, omdat zij bepaalde fysieke en andere beperkingen hadden die hen ongeschikt maakten als student. Kano onderzocht het effect van judo op vrouwen en gebruikte daarbij de kennis van de beste medishe experts van deze tijd. Het onderzoek weerlegde de beweringen over het negatieve effect van judo op vrouwen en korte tijd later richtte Kano een Dojo voor vrouwen op aan de Koubunschool in Tokyo.
Rond 1935 werd judo met succes aan vrouwen onderwezen, vooral aan middelbare scholen.
Het eerste internationale judotornooi vond in 1947 plaats tussen Groot- Brittannië en Frankrijk. Groot-Brittannië behaalde de titel, maar in 1951 werd het eerste Europese kampioenschap door een Frans team gewonnen. Rond 1956 werd judo aan vele Japanse scholen onderwezen. Helaas was Kano hier niet meer getuige van; hij overleed in 1938 tijdens een zeereis toen hij terugkwam van de Internationale Olympisch Conferentie in Cairo
Sommige mensen beweren dat hij werd vermoord vanwege zijn wes-terse sympathieën.

Het is goed te beseffen dat Kano judo niet creërde als een publieke wedstrijdsport. Hij zag het als een persoonlijke vaardigheid om geest en lichaam te trainen. Zijn vuistregel was dat de beheersing van judo een waardering voor de eigen filosofie vereiste, die alle aspecten van judo omvat. Wanneer we dit in gedachten houden, is het interessant om de eed te lezen die alle judostudenten bij de 'Kodukan dojo' moeten afleggen (Deze naam had Kano aan zijn  dojo gegeven): Als ik eenmaal intrede heb gedaan bij de Kodukan, zal ik mijn studie niet beëindigen zonder geldige reden; ik zal de dojo niet in diskrediet brengen, tenzij ik hiervoor toestemming heb; ik  zal de geheimen niet onthullen die mij zijn toevertrouwd, tenzij ik hiervoor permissie heb; ik zal geen judo onderwijzen; de leerling is ondergeschikt, de leraar heeft het voor het zeggen; Ik zal altijd de regels van de dojo volgen.
 
Voordelen van judo
Judo is geschikt voor mensen van alle leeftijden en niveaus. De voordelen hebben betrekking op vele aspecten van uw dagelijks leven.

 U ontwikkelt:

  • Gezondheid, fitheid en uithoudingsvermogen.
  • Zelfvertrouwen en welbevinden.
  • Vaardigheid in zelfverdediging.
  • Vriendschap.
  • Flexibiliteit.
  • Bewustzijn en assertiviteit.
  • Sterke ledematen.