Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Stichter van het Judo
Jigoro Kano  

28/10/1860       04/05/1938

Jigoro Kano

Meester Jigoro Kano werd op 28-10-1860 geboren in het dorp Mikage (Kobe) als derde zoon.
In 1871 verhuisde hij met zijn familie naar Tokio en studeerde er aan de Keizerlijke Universiteit.
Hij behaalde achtereenvolgens een graad in de economische en politieke wetenschappen en een doctoraat in de filosofie.
Hij werd tenslotte professer in de school voor adel (Gakushuin) en bekleedde later nog  talloze hoge posten.

Ofschoon tenger van lichaamsbouw en klein, nam hij het besluit even sterk te worden als zijn medestudenten en begon Ju-Jitsu te leren. Met veel moeite vond hij nog een  school. Meester Teinosuke Yagi zou hem onderwijzen.
Later studeerde hij nog bij de meesters Hachinosuka Fukuda en Masatomo Iso van de Tenshin-Shinyo Ryu en Tsunetoshi Ikubovan Kito-Ryu. Jigoro Kano verkreeg een dusdanige kennis dat meester Ikubo tenslotte moest bekennen
"Ik heb u niets meer te leren".

 In 1882 opende Jigoro Kano zijn eigen school, de Kodokan (bijeenkomst voor verkondiging der waarheid), en onderwijst zijn eigen methode JUDO
Hij was dan 22 jaar.
Hij studeerde verder bij beroemde meesters en in de Densho's.
Begin 1882 werkte hij met 9 leerlingen met Saigo Shiro als beste leerling in een Dojo met 12 tatami's gelegen in de Eishotempel.